ข้อมูลสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
  ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (13/07/2559)
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัดว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2559 (04/04/2559)
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ.2559 (14/03/2559)
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ว่าด้วยเงินทุนสะสมเพื่อพัฒนางานสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (18/03/2558)
อ่านทั้งหมด
ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร
  คำขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (21/07/2559)
  คำขอกู้เงินพิเศษ (11/04/2559)
  หนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกต่อกรณีโอนย้ายและลาออกจากต้นสังกัด (30/03/2559)
  การเปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกู้สามัญ(ขอถอนผู้ค้ำประกัน) (21/03/2559)
อ่านทั้งหมด
ประกาศข่าวสาร
เรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี2559 (07/10/2559)
โครงการสวัสดิการพิเศษแผนคุ้มครองอุบัติเหตุประจำปี2559 (29/08/2559)
ปิดรับเอกสารยื่นกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน วันที่ 15 ของทุกเดือน (17/08/2559)
เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2559 (02/08/2559)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (01/07/2559)
เรียนท่านสมาชิกทุกท่านยื่นกู้ฉุกเฉินไม่รับเอกสารทางแฟ็กซ์ (11/04/2559)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ (29/03/2559)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ (04/03/2559)
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2558 (03/02/2559)
ประกาศการรับคำขอกู้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (29/01/2559)
อ่านทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Thailand Web Stat